Skribent

Zebulon Carlander

Säkerhetspolitiken är borgerlighetens sista bastion

Ett av de stora frågetecken som har uppstått efter Alliansens nationella sammanbrott i och med Januariavtalet är framtiden för borgerlig säkerhetspolitik. Säkerhets- och försvarsfrågorna hamnar ofta långt ner på listan när väljarnas viktigaste frågor ska rangeras, men Sveriges och alla … Fortsättning

Liberté, Égalité, Sécurité

Frankrike har genom historien haft långtgående politiska ambitioner även utanför det egna territoriet. I modern tid har detta lett till att landet i ofta blir måltavla för terrororganisationer. Skribenten Zebulon Carlander ger den försvarspolitiska bakgrunden till årets val. När en … Fortsättning