Skip to content

Artiklar av Ulf Isaksson


Regeringen lovar runt men håller tunt

Sällan har politiker varit så angelägna att diskutera mediernas förutsättningar som under det gångna året. Men hur mår egentligen den svenska tryck- och yttrandefriheten? LD ...

Allt fler angrepp på tryckfriheten

Det är när inskränkningskraven blir skarpa och motståndet obekvämt som försvaret av yttrande- och pressfrihet sätts på prov. Advokaten Ulf Isaksson oroas över att friheten ...