Skribent

Ulf Isaksson

Regeringen lovar runt men håller tunt

Sällan har politiker varit så angelägna att diskutera mediernas förutsättningar som under det gångna året. Men hur mår egentligen den svenska tryck- och yttrandefriheten? LD bad advokaten Ulf Isaksson ge ett juridiskt sammanhang åt jubileumsåret. Året 2016 blev inget bra … Fortsättning

Allt fler angrepp på tryckfriheten

Det är när inskränkningskraven blir skarpa och motståndet obekvämt som försvaret av yttrande- och pressfrihet sätts på prov. Advokaten Ulf Isaksson oroas över att friheten blivit förhandlingsbar. Vi människor tar många hänsyn som begränsar oss. Att säga sitt hjärtas mening … Fortsättning