Skribent

Tomas Karlsson

En (o)ortodox kamp mot patriarkatet

Södertälje är en veritabel smältdegel av tradition, kultur och religion. Liksom i varje sådan smältdegel finns här bred mångfald, såväl som hårda kulturkrockar. Tomas Karlsson, politisk redaktör på Länstidningen Södertälje, erbjuder ett djupdyk i en föga omtalad konflikt – en … Fortsättning