Skip to content

Artiklar av Tomas Karlsson


En (o)ortodox kamp mot patriarkatet

Södertälje är en veritabel smältdegel av tradition, kultur och religion. Liksom i varje sådan smältdegel finns här bred mångfald, såväl som hårda kulturkrockar. Tomas Karlsson, ...