Skribent

Sebastian Jävervall

Kan ekonomisk tillväxt råda bot på korruption?

Korruption är vanligt i fattiga länder. Men är det korruptionen i sig som leder till fattigdom eller fattigdom som föder korruption? Sebastian Jävervall vann nyligen Ohlininstitutets uppsatstävling för sin nationalekonomiska studie av just detta samband. Är låginkomstländer fattiga för att … Fortsättning