Skip to content

Artiklar av Richard Böhme


Poppers paradox skär rakt in i vår samtid

I diskussioner om hur det öppna samhället bäst bör bemöta extremism citeras ofta den så kallade toleransparadoxen. Formulerad av den österrikiske filosofen Karl Popper (Det ...