Skribent

Richard Böhme

Poppers paradox skär rakt in i vår samtid

I diskussioner om hur det öppna samhället bäst bör bemöta extremism citeras ofta den så kallade toleransparadoxen. Formulerad av den österrikiske filosofen Karl Popper (Det öppna samhället och dess fiender, 1945) beskriver den problematiken kring hur ett öppet och tolerant … Fortsättning