Skribent

Per Olsson

Skolans roll är större

Viktigare än bildningens ställning i skolan är skolans ansvar och roll i varje människas personliga bildningsprocess. Per Olsson, ordförande för Miljöpartiet i Stockholms stad, menar att vi måste vända på perspektiven. Som grön vet jag att omställningen till en mer … Fortsättning