Skribent

Per Kraulis

När ska Andersson komma ner på jorden?

Lena Andersson utgår från naturrätten och idén om självägandet. Problemet är att hon inte är explicit med de fulla konsekvenserna av dessa postulat. Dessutom argumenterar hon för att eventuella konsekvenser är irrelevanta för att bedöma hennes liberalism. En sådan liberalism … Fortsättning

Skilj på forskning och ingenjörsvetenskap

Det går inte att se ingenjörsvetenskapen som forskningens naturliga fortsättning. Om de båda ska samverka måste det ske utifrån gemensamma intressen. Lösningen ligger i att ge universiteten frihet under ansvar och undanröja hinder för ingenjörer att utveckla produkter, skriver Per … Fortsättning