Skip to content

Artiklar av Per Kraulis


Liberalismen är inte möjlig utan samarbete
– Recension av Vi är alla individualister

Har liberalismen gått vilse, och hur ska den i så fall hitta vägen hem? En nyutkommen bok av LD:s Jesper Ahlin Marceta ger åtminstone en ...

“Ny liberalism” riktar strålkastaren mot liberalismens blinda fläck

Sex nutida tänkare inom politisk filosofi och moralfilosofi introduceras i boken “Ny liberalism” (Timbro Förlag, 2018), redigerad av Patrick Krassén. Fem av dem utgår från ...

När ska Andersson komma ner på jorden?

Lena Andersson utgår från naturrätten och idén om självägandet. Problemet är att hon inte är explicit med de fulla konsekvenserna av dessa postulat. Dessutom argumenterar ...

Skilj på forskning och ingenjörsvetenskap

Det går inte att se ingenjörsvetenskapen som forskningens naturliga fortsättning. Om de båda ska samverka måste det ske utifrån gemensamma intressen. Lösningen ligger i att ...

»Är det rimligt att de svenskar som har föga hopp om framtiden ska jubla över invandringen?«

Replik till Lennart Nordfors som i LD 2/2016 skrev under rubriken ”Liberal politik flyttar flyktinggränsen – inte tvärtom”. Lennart Nordfors skriver: Ingen har, mig veterligen, någonsin ...