Skribent

Per Adman

Varför är kvinnor mer vänster än män?

Snart hundra år efter den lika rösträttens införande framträder fortsatta politiska skillnader mellan kvinnor och män. Hur kan det komma sig? Per Adman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, ger forskningens svar på frågan.  »De anser sig grundlurade«. Så står … Fortsättning