Skip to content

Artiklar av Per Adman


Varför är kvinnor mer vänster än män?

Snart hundra år efter den lika rösträttens införande framträder fortsatta politiska skillnader mellan kvinnor och män. Hur kan det komma sig? Per Adman, docent i ...