Skribent

Payam Moula

Har Andersson slutat att bry sig om rättvisa?

»Poststrukturalismens epistemologiska grund, subjektivismen, och dess ontologiska grund, nihilismen, torde med andra ord vara hållningar som anhängare ansluter sig till för att de håller dem sanna«. Det här citatet från Lena Anderssons »Om falsk och äkta liberalism« fångar dess kärna. … Fortsättning

Den nya högern är den gamla högern

I Sverige finns en okunskap om hur liberalism och konservatism i själva verket utgör varandras motpoler. Payam Moula, ­doktorand i filosofi vid KTH och socialdemokrat, saknar liberalernas omsorg. Någonting hände med den svenska debatten sommaren 2015. Vad som tidigare framstått som … Fortsättning