Skip to content

Artiklar av Payam Moula


Om S gör som L är borgerligheten riktigt illa ute

Socialdemokratiska Tidens chefredaktör Payam Moula skriver om borgerlighetens framtid.

Socialdemokrater och liberaler kan göra vackra barn tillsammans

Tidens chefredaktör Payam Moula replikerar Timbros Frida Jansson.

Har Andersson slutat att bry sig om rättvisa?

»Poststrukturalismens epistemologiska grund, subjektivismen, och dess ontologiska grund, nihilismen, torde med andra ord vara hållningar som anhängare ansluter sig till för att de håller dem ...

Den nya högern är den gamla högern

I Sverige finns en okunskap om hur liberalism och konservatism i själva verket utgör varandras motpoler. Payam Moula, ­doktorand i filosofi vid KTH och socialdemokrat, saknar ...