Skip to content

Artiklar av Nora Karlsson


Vem ska betala för utsläppen?

Regeringens klimathandlingsplan är en bra början, men räcker inte hela vägen, skriver Fores Reformgrupp Klimat som har analyserat planens ideologiska utgångspunkter.