Skribent

Mattias Svensson

Hade dagens politiker verkligen gett oss tryckfrihet?

Videovåld, Alice Bah Kuhnke och en tryckfrihetsdiskussion som känns igen från 80-talets teknikdebatt. Kulturskribenten och författaren Mattias Svensson påminner om att all ny teknik som rubbar den politiska maktens cirklar ses på med misstänksamhet. Det hävdas ofta att om alkohol … Fortsättning

Miljöpolitik är ett liberalt kärnuppdrag

När det kommer till naturresurser och miljö möter liberaler motstånd från alla håll. Till höger låtsas man gärna som att det regnar, och till vänster är lösningen alltid mer regler och statlig intervention. Mattias Svensson, författare till boken Miljöpolitik för … Fortsättning