Skribent

Mats Edenius

Vi kan inte lagstifta bort riskerna med livet

Att något är vetenskapligt möjligt att kontrollera innebär inte att det ska göras, inte ens när det kan förhindra olyckor. Mats Edenius, professor i informationssystem, menar att viljan att minimera risker sätter det fria, ansvarsfulla och goda livet på spel. … Fortsättning