Skip to content

Artiklar av Martin Liby Troein


Idéer har orsakat krisen i Venezuela

Venezuelas ekonomi befinner sig, som bekant, sedan ett par år i fritt fall. Förra året sjönk BNP med 18 procent. Inflationen är sjusiffrig. Affärernas hyllor ...

Det är barnens fel

Att svenska elevers resultat stadigt sjunker kan ingen ha missat. Varje ny upplaga av Pisaundersökningen genererar ett nästan lika stort antal krisrubriker som den svenska ...

Klä av revolutionärssmyten

När Hugo Chávez avled konstaterade Vänterpartiet att han ”kommer att saknas av många, både i och utanför Venezuela”. Det var emblematiskt för den svenska vänsterns ...

Det oskyddade landet

Sverige kan inte räkna med USA:s och Natos skydd i händelse av krig, meddelade den amerikanske ambassadören Mark Brzezinski den svenska försvarsberedningen tidigare i våras ...

Statens återkomst

Under en stor del av efterkrigstiden betraktades statens stora roll i ekonomin som självklar. Även väster om järnridån, bland världens marknadsekonomier – fattiga som rika ...

Prata om det

Vissa saker få man ju inte diskutera i det här landet, brukar en del säga. Med hänvisning till invandring. Och det är ju nonsens. Vi ...

Ohlins ”alternativ” skapade borgerligheten

Bertil Ohlin såg sig inte själv tillhöra, och än mindre leda, något ”borgerligt block”. Insikten att det behövdes ett tydligt alternativ till Socialdemokraterna kom dock ...

Dags att prata jämlikhet

Debatten om barnfattigdom har lämnat en fadd eftersmak. Det liberala huvudbudskapet blev att Sverige inte är Afrika. Här finns – i absolut bemärkelse – inga ...