Skribent

Martin Liby Troein

Idéer har orsakat krisen i Venezuela

Venezuelas ekonomi befinner sig, som bekant, sedan ett par år i fritt fall. Förra året sjönk BNP med 18 procent. Inflationen är sjusiffrig. Affärernas hyllor gapar tomma. Men varför har det egentligen blivit så här? Det finns ett enkelt svar: … Fortsättning

Det är barnens fel

Att svenska elevers resultat stadigt sjunker kan ingen ha missat. Varje ny upplaga av Pisaundersökningen genererar ett nästan lika stort antal krisrubriker som den svenska skolan producerar betyget icke-godkänd. Som en konsekvens har vi fått en åtminstone femton år lång … Fortsättning

Klä av revolutionärssmyten

När Hugo Chávez avled konstaterade Vänterpartiet att han ”kommer att saknas av många, både i och utanför Venezuela”. Det var emblematiskt för den svenska vänsterns inställning till den bolivarianska revolutionen: Under 14 år hade de försvarat och kramat den hårt. … Fortsättning

Det oskyddade landet

Sverige kan inte räkna med USA:s och Natos skydd i händelse av krig, meddelade den amerikanske ambassadören Mark Brzezinski den svenska försvarsberedningen tidigare i våras (SvD 14/4). Beskedet är i grund och botten en självklarhet. Utan medlemsskap i Atlantpakten täcks … Fortsättning

Statens återkomst

Under en stor del av efterkrigstiden betraktades statens stora roll i ekonomin som självklar. Även väster om järnridån, bland världens marknadsekonomier – fattiga som rika – sågs en stark stat som en förutsättning för långsiktig tillväxt. Det ändrades på 1980-talet. … Fortsättning

Prata om det

Vissa saker få man ju inte diskutera i det här landet, brukar en del säga. Med hänvisning till invandring. Och det är ju nonsens. Vi har till och med ett riksdagsparti som inte gör annat än att prata om just … Fortsättning

Ohlins ”alternativ” skapade borgerligheten

Bertil Ohlin såg sig inte själv tillhöra, och än mindre leda, något ”borgerligt block”. Insikten att det behövdes ett tydligt alternativ till Socialdemokraterna kom dock att forma dagens borgerliga politiker. Martin Liby Alonso, doktorand i statsvetenskap vid MIT, diskuterar arvet … Fortsättning

Dags att prata jämlikhet

Debatten om barnfattigdom har lämnat en fadd eftersmak. Det liberala huvudbudskapet blev att Sverige inte är Afrika. Här finns – i absolut bemärkelse – inga fattiga barn. Relativt sett har vissa fått det sämre – men det innebär att ojämlikheten … Fortsättning