Skribent

Magnus Jernkrok

Spretiga språk talar mot nordisk union

Gemenskaper är inget som uppstår över en natt. De som av olika skäl förespråkar en nordisk union glömmer gärna att nationell samhörighet ofta tvingas fram genom en stark statsmakt. Är unionsvännerna verkligen beredda att göra detta?, frågar sig Magnus Jernkrok, … Fortsättning

Vi ska alla en gång dö

Vi tänker helst inte på döden. I sjukhussalar och på äldreboenden drabbar den andra, de gamla och de svaga – men inte oss själva. Så har det inte alltid varit. Liberal Debatt bad historikern Magnus Jernkrok undersöka hur synen på … Fortsättning