Skip to content

Artiklar av Magnus Jernkrok


Spretiga språk talar mot nordisk union

Gemenskaper är inget som uppstår över en natt. De som av olika skäl förespråkar en nordisk union glömmer gärna att nationell samhörighet ofta tvingas fram ...

Vi ska alla en gång dö

Vi tänker helst inte på döden. I sjukhussalar och på äldreboenden drabbar den andra, de gamla och de svaga – men inte oss själva. Så ...