Skip to content

Artiklar av Lucas Hermans


Kvoteringsmotståndet är en kniv i ryggen

Jag minns ett inslag från TV-Shop från tidigt nittiotal där en kniv marknadsfördes, jag tror den hette Mizu. Det fina med Mizu-kniven var att den ...

Finns alls ett Europa utan fiender?

I det så kallade »kriget mot terrorismen« stigmatiserades av muslimer på bred front. Europaparlamentsvalet är på många sätt ett val om den fria rörligheten och ...

"Vi föraktade bildningen"

Jag läser på Sveriges Radios hemsida att några högstadiekillar i Kiruna har ropat ”Heil Hitler” under en föreställning om Förintelsen. Jag blir inte chockad, knappt ...

Har vi råd att välja prestige framför pragmatism?

Att Socialdemokraternas politik på många sätt är problematisk för en liberal faller i sakens natur. Men att göra Stefan Löfven beroende av Vänsterpartiet har ett ...

En tvär ålänning upptäcker Ohlin

Bertil Ohlin satte ära i att aldrig hänfalla åt grova förenklingar av en komplex verklighet. Detta gjorde honom respekterad, men det var också en svaghet ...