Skribent

Linda Jonsson

Det liberala folkhemmet

Sedan 1947 har Liberals regerat i Australien under hela 43 år. De svenska Socialdemokraterna har under samma period dominerat under 51 år. Linda Jonsson menar att en förklaring till båda partiernas dominans är att de under 40-talet tog initiativet i … Fortsättning