Skribent

Lillemor Hakeman

Församlingarna styrs av politiker som aldrig går i kyrkan

Svenska kyrkan har som samhället i övrigt genomgått ett stålbad, en strukturförändring av både offentlig och privat sektor. I Svenska kyrkans betänkande som kom 2011 hette stålbadet »Närhet och Samverkan«, i samhället New Public Management (NPM). I »Närhet och Samverkan« … Fortsättning