Skribent

Lennart J Lundqvist

Höga trösklar och lågt i tak i SD:s »moderna« folkhem

Sverigedemokrater säger sig utgå från en modern folkhemstanke. Men visionen är långt från den klassiska folkhemstanken. SD:s vision är mer en kasern än ett folkhem. En plats som bygger på villkor hur folk ska tänka, där medborgarplikten är central och … Fortsättning