Skribent

Lars Johansson

Varför lockar inte kyrkan i jakten på andlig vägledning?

Samtidigt som prästerna blir färre, blir de andliga vägledarna utanför kyrkan allt fler. Healing, yoga och seanser fyller ett behov av andlighet och guidning i livet som folkkyrkan har lämnat obesvarat. Religionshistorikern Lars Johansson ser en kyrka som är i … Fortsättning