Skribent

Kjell-Olof Feldt

Hur liberal var 80-talets »kanslihushöger«?

I historiens ljus kan den socialdemokratiska regeringens politik under 1980-talet te sig motsägelsefull. En väg hade en tydligt liberal inriktning. Den stora devalveringen 1982 satsade på marknadskrafternas förmåga att ta Sverige ur 70-talets kriser. Viktiga delar av marknadsekonomin lösgjordes från … Fortsättning