Skip to content

Artiklar av Kjell-Olof Feldt


Hur liberal var 80-talets »kanslihushöger«?

I historiens ljus kan den socialdemokratiska regeringens politik under 1980-talet te sig motsägelsefull. En väg hade en tydligt liberal inriktning. Den stora devalveringen 1982 satsade ...