Skip to content

Artiklar av Karl Palmås


Bildning som skapar medborgare

Hur skapas ett samhälle där offentlig makt får sin legitimitet av att medborgarna kan bestrida och ifrågasätta den, snarare än bara känna samtycke till maktens ...