Skribent

Karl Palmås

Bildning som skapar medborgare

Hur skapas ett samhälle där offentlig makt får sin legitimitet av att medborgarna kan bestrida och ifrågasätta den, snarare än bara känna samtycke till maktens utövande? Docent Karl Palmås anför det republikanska bildningsidealet. Under november månads landsmöte presenterade Folkpartiet sitt … Fortsättning