Skip to content

Artiklar av Karin Svanborg-Sjövall


Kan vi kräva rätten att förbli osedda?

Det politiska samtalets fokus på hårdare tag mot den grova kriminaliteten, liksom de privata nätjättarnas datainsamling, har gjort att den mest basala politiska skiljelinjen mellan ...