Skribent

Johan Schück

Krisens skuggor faller över vår splittrade samtid

Den globala finanskrisen som kulminerade 2008-2009 kan ses som en världshistorisk vändpunkt. Ekonomiskt ledde krisen till en djup nedgång med bestående följder. Politiskt banade den vägen för auktoritära och populistiska rörelser som utgör ett växande hot mot demokratin. Det är … Fortsättning