Skip to content

Artiklar av Johan Krogh


Tio obebyggda varv runt jorden

I Sverige finns 3 850 000 kilometer strand. Det räcker 10 varv runt jorden. För i Sverige är all mark 100 meter från alla hav, sjöar och ...