Skribent

Jesper Bengtsson

Ett arv med enorm sprängkraft

Det finns mycket att invända mot liberalismen, både som idé och som praktik. De senaste decenniernas ensidiga fokus på ekonomisk liberalism är en sådan invändning, en viss oförmåga att se klassamhället och dess avigsidor en annan. Den pekpinniga rektorsmentaliteten i … Fortsättning