Skribent

Jennie Fors

Rättssäkerhet utan språkbarriärer

Skickliga tolkar är en förutsättning för att rättssäkerheten ska omfatta människor utan fullständiga kunskaper i det svenska språket. Liberal Debatt bad Jennie Fors och Anna Rehnvall, båda auktoriserade tolkar, beskriva dagens läge och framtida behov. Att arbeta som tolk innebär … Fortsättning