Skip to content

Artiklar av Ivar Arpi


"Den förvirrande tystnaden är talande”

”Strukturalismen, eller det sätt ordet används i praktiken, är något av ett samlingsnamn för att förklara makt och maktrelationer i samhället. Och om det är något ...