Skribent

Inge-Bert Täljedal

Slå vakt om det gemensamma rummet

Svensk lag kräver dialog och folklig delaktighet inför viktiga beslut om stadsbild, gator och torg. Men ambitionens efterlevnad beror i stor utsträckning av lokalpolitikernas vilja. Inge-Bert Täljedal, tidigare rektor för Umeå universitet, beskriver utifrån sin politiska erfarenhet i Umeå, hur … Fortsättning