Skip to content

Artiklar av Inge-Bert Täljedal


Slå vakt om det gemensamma rummet

Svensk lag kräver dialog och folklig delaktighet inför viktiga beslut om stadsbild, gator och torg. Men ambitionens efterlevnad beror i stor utsträckning av lokalpolitikernas vilja.