Skribent

Inas Hamdan

På andra sidan gatan fick barn vara barn

Segregation och utanförskap har blivit avgörande frågor i samhällsdebatten. Att det är något som har orsakats av vår invandringspolitik, att det är negativt och att det är något som måste bekämpas råder det viss konsensus om. Men vad som ofta … Fortsättning