Skribent

Hugo Fiévet

Äntligen: Här är Sveriges manligaste monarker!

Årtionden av historisk osäkerhet och genusvetenskaplig oklarhet är nu över. Äntligen kan filosofie magister Hugo Fievet, efter sin banbrytande pionjärstudie, presentera den första »helt vetenskapliga« listan över Sveriges manligaste monarker! Genom noga sammanställning av ett mycket gediget källmaterial kan ett … Fortsättning

Den dumma lärarutbildningen

Har svenska elever blivit mer korkade över tid? Det är väldigt osannolikt. Har eleverna blivit stojigare? Säkerligen, men så har heller ingen sedan kamratuppfostran-pedagogikens dagar föreslagit att eleverna ska övervaka sig själva. Är föräldrar mer krävande än tidigare? Utan tvekan, … Fortsättning