Skip to content

Artiklar av Hugo Fiévet


Äntligen: Här är Sveriges manligaste monarker!

Årtionden av historisk osäkerhet och genusvetenskaplig oklarhet är nu över. Äntligen kan filosofie magister Hugo Fievet, efter sin banbrytande pionjärstudie, presentera den första »helt vetenskapliga« ...

Den dumma lärarutbildningen

Har svenska elever blivit mer korkade över tid? Det är väldigt osannolikt. Har eleverna blivit stojigare? Säkerligen, men så har heller ingen sedan kamratuppfostran-pedagogikens dagar ...