Skribent

Henrik Dahlquist

Beslöjade avsikter och liberal neutralitet

De flesta som kallar sig liberaler skulle utan större tvekan skriva under på principen att statens lagar ska vara »neutrala«. Men vad innebär det, i praktiken? Henrik Dahlquist vann nyligen Ohlin­instituets uppsatstävling för sin statsvetenskapliga redogörelse för hur utfästelser gjorda … Fortsättning