Skip to content

Artiklar av Håkan Holmberg


SD är inte ett konservativt parti

Politikern, journalisten och opinionsbildaren Håkan Holmberg avled i augusti. Holmberg manade tidigt till vaksamhet mot Sverigedemokraternas framväxt, och i en tidigare opublicerad analys av de ...

För Popper var friheten viktigast

Viktiga tänkare blir inte överspelade bara för att nya tankar tillkommer. Få vill antagligen i dag försvara Platons stillastående samhällsideal där alla visste sin plats ...