Skribent

Håkan Holmberg

SD är inte ett konservativt parti

Politikern, journalisten och opinionsbildaren Håkan Holmberg avled i augusti. Holmberg manade tidigt till vaksamhet mot Sverigedemokraternas framväxt, och i en tidigare opublicerad analys av de ideologiska skillnaderna mellan konservatismen och populismen avfärdar han Sverigedemokraternas beskrivning av sig själva som konservatismens … Fortsättning

För Popper var friheten viktigast

Viktiga tänkare blir inte överspelade bara för att nya tankar tillkommer. Få vill antagligen i dag försvara Platons stillastående samhällsideal där alla visste sin plats och bara en utvald elit behövde tyngas av sådant som bördan av att kunna läsa. … Fortsättning