Skribent

Gemma Pinyol-Jiménez

Djupare samarbete gör migrationen hanterbar

År 2019 firar vi att det gått 20 år sedan de första stegen togs mot en europeisk migrations- och asylpolitik. Det är tjugo års nödvändigt arbete för att garantera en av de europeiska projektets hörnstenar, den fria rörligheten. Skapandet av … Fortsättning