Skip to content

Artiklar av Fredrik D. Hjorthen


Kvotering är inte lösningen

Kvotering kräver tydliga avgränsningskriterier, så som biologiskt kön. Men om det samtidigt är möjligt att själv välja exempelvis könsidentitet, försvinner då rätten till att bli ...