Skip to content

Artiklar av Eva Diesen


Vi måste erkänna djurens rättigheter

I Sverige anses djurplågeri vara ett brott begånget mot allmän ordning, medan djuren själva i rättslig bemärkelse betraktas som saker. Det borde det bli ändring ...