Skribent

Emelie Larsson

Liberalism utan patent på frihet

Liberalismens problem är att den har friheten som kärnvärde, samtidigt som andra ideologier också säger sig grundas i frihetsideal. Emelie Larsson menar att det är dags för den liberala rörelsen att åter anamma Rawls idéer om frihet och jämlikhet. Liberalism. … Fortsättning