Skribent

David Ling

Man kan inte äta frihet

»Det finns många som inte gillar tvång«, skaldade Doktor Kosmos. Ofta talar tvångsmotståndare om frihet. Alltför ofta handlar det om frihet i form av Isaiah Berlins negativa frihet, där du är fri om du inte utsätts för just tvång (eller … Fortsättning