Skribent

Dan Munter

Vad hade Mill sagt om den infantila debatten?

Alltsom valet kryper närmre har flera politiker efterlyst en »vuxen debatt« och pekat på behovet av att se till att annonsering och kampanjande håller en viss ton. Bekymren över en låg nivå i det politiska samtalet och de förödande konsekvenerna … Fortsättning