Skip to content

Artiklar av Claes-Magnus Bernson


Tekniken kan frälsa eller förinta världen – ändå är det mest experter som pratar om den

Artificiell intelligens har potential att revolutionera hela mänsklighetens existens. Om detta är de flesta överens. Skribenten och författaren Claes-Magnus Bernson menar att debatten om dess ...

En konservativ syn på konst är inte liberal

Som på så många andra områden tenderar hotet från vänster att göra att skillnader mellan liberala och konservativa perspektiv på konst och kultur tonas ned.

SD:s socialkonservatism är bara tomma ord

Bärande i Sverigedemokraternas försök att framstå som ett parti bland andra har varit anspråket på socialkonservatismen. Men i vilken mån överensstämmer partiets åsikter med konservativa ...

Post-sanningen är inte den du tror

Vad är sant och falskt? Vad ska vi tro när vi möter motstridiga uppgifter? Hur vet vi? Sanningen är att våra försanthållanden i de allra ...

I huvudet på historiens herdar

Recension: »Historiens hemvist – Del II« av Hans Ruin (red.) (Makadam förlag, 2016) I del II av trebandsverket Historiens hemvist (Makadam 2016) har tolv forskare ...

Bevare oss för siffrornas tyranni

Att skolelever blivit sämre på att räkna har debatterats flitigt. Färre tycks på allvar bekymrade över den sviktande läsförståelsen. Författaren Claes-Magnus Bernson varnar för en ...

Optimism med förhinder

Recension: »Progress« av Johan Norberg (oneworld, 2016) Johan Norberg framstod i sitt genombrottsverk Till världskapitalismens försvar (2001) som en nyliberal missionär med ett evangelium, ett ...

Kunskap måste stå över kritiken

Att kunna förhålla sig kritisk till samtiden är förstås en eftersträvansvärd färdighet. Men vad händer när kritiken i sig hamnar i centrum för skola och ...

Det politiska våldets mått

I demokratier är politiskt våld en källa till rädsla och ofrihet. Samtidigt är det lättare att förstå – och i bland till och med välkomna ...

Hur fri är konsten, egentligen?

Det moderna museet strömlinjeformas av identitetspolitik. Det som inte passar ihop med museets agenda jagas ut. Kvar finns bara det som från början söktes: tillrättalagda ...

Liberal fixstjärna bakom ny pärm

Recension av »Traktat om toleransen« av Voltaire (1763, nu i nyutgåva på Daidalos). Jean Calas fälls för mord i Frankrike 1762, pinas svårt genom rådbråkning ...

Ack, härliga byråkrati?

Recension: »Reglernas utopi – Om teknologi, enfald och byråkratins hemliga fröjder« av David Graeber (Daidalos, 2016). När man hör ord som byråkrati eller regler tänker många ...

Triggervarning: Den här tidskriftsartikeln kan förbättra din förmåga att tänka självständigt

Trots att dess praktiska användning fått utstå omfattande ­kritik fortsätter »triggervarningar« att vinna mark i svensk offentlighet. Claes-Magnus Bernson monterar isär fenomenet och finner en ...

Bevara konsten från identitetspolitik

Den konst som en gång ansågs okomplicerad kan med tiden bli kontroversiell. Hur ska vi förhålla oss till verk som går på tvärs med rådande ...