Skribent

Claes-Magnus Bernson

En konservativ syn på konst är inte liberal

Som på så många andra områden tenderar hotet från vänster att göra att skillnader mellan liberala och konservativa perspektiv på konst och kultur tonas ned. Författaren och frilansskribenten Claes-Magnus Bernson varnar för att underskatta konservatismens kollektiva tendens och tar sig … Fortsättning

SD:s socialkonservatism är bara tomma ord

Bärande i Sverigedemokraternas försök att framstå som ett parti bland andra har varit anspråket på socialkonservatismen. Men i vilken mån överensstämmer partiets åsikter med konservativa värderingar? Författaren Claes-Magnus Bernson reder ut. Med ord berättar vi vilka vi är och vad … Fortsättning

Post-sanningen är inte den du tror

Vad är sant och falskt? Vad ska vi tro när vi möter motstridiga uppgifter? Hur vet vi? Sanningen är att våra försanthållanden i de allra flesta fall förutsätter tillit till någon annans information och kunskap. Ändå framställs »alternativa fakta« och … Fortsättning

I huvudet på historiens herdar

Recension: »Historiens hemvist – Del II« av Hans Ruin (red.) (Makadam förlag, 2016) I del II av trebandsverket Historiens hemvist (Makadam 2016) har tolv forskare från olika discipliner bidragit med texter som direkt eller indirekt belyser frågor om etiskt och … Fortsättning

Bevare oss för siffrornas tyranni

Att skolelever blivit sämre på att räkna har debatterats flitigt. Färre tycks på allvar bekymrade över den sviktande läsförståelsen. Författaren Claes-Magnus Bernson varnar för en farlig trend. Många lär instämma i påståendet att politik i ett öppet samhälle förutsätter att … Fortsättning

Optimism med förhinder

Recension: »Progress« av Johan Norberg (oneworld, 2016) Johan Norberg framstod i sitt genombrottsverk Till världskapitalismens försvar (2001) som en nyliberal missionär med ett evangelium, ett glädjebudskap. Så är fallet även i hans senaste bok Progress. Ten Reasons to Look Forward … Fortsättning

Kunskap måste stå över kritiken

Att kunna förhålla sig kritisk till samtiden är förstås en eftersträvansvärd färdighet. Men vad händer när kritiken i sig hamnar i centrum för skola och utbildning och hela teoribildningar konstrueras kring premissen att de är »kritiska«? LD bad författaren och … Fortsättning

Det politiska våldets mått

I demokratier är politiskt våld en källa till rädsla och ofrihet. Samtidigt är det lättare att förstå – och i bland till och med välkomna – våld när det riktas mot repressiva och auktoritära regimer. Så var går toleransens gräns … Fortsättning

Hur fri är konsten, egentligen?

Det moderna museet strömlinjeformas av identitetspolitik. Det som inte passar ihop med museets agenda jagas ut. Kvar finns bara det som från början söktes: tillrättalagda utställningar som harmonierar med nutida värderingar. Cirkeln sluts. Så är det i alla fall om … Fortsättning

Liberal fixstjärna bakom ny pärm

Recension av »Traktat om toleransen« av Voltaire (1763, nu i nyutgåva på Daidalos). Jean Calas fälls för mord i Frankrike 1762, pinas svårt genom rådbråkning och avrättas. Hans sargade lemmar spikas upp för allmän beskådan – business as usual i … Fortsättning

Ack, härliga byråkrati?

Recension: »Reglernas utopi – Om teknologi, enfald och byråkratins hemliga fröjder« av David Graeber (Daidalos, 2016). När man hör ord som byråkrati eller regler tänker många förmodligen på offentliga verksamheter i stil med Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Men som antropologen David Graeber … Fortsättning

Bevara konsten från identitetspolitik

Den konst som en gång ansågs okomplicerad kan med tiden bli kontroversiell. Hur ska vi förhålla oss till verk som går på tvärs med rådande moraluppfattningar? Claes-Magnus Bernson varnar för att se konsten genom ideologiska raster, och vädjar om öppenhet … Fortsättning