Skribent

Christofer Fjellner

Därför hade Palme haft fel i klimatfrågan

Klimatfrågan är den kanske allra viktigaste politiska frågan i dag. Från vänster till höger sluter de svenska partierna upp bakom en ambitiös klimatpolitik. Men enigheten gällande frågans magnitud försvinner så fort diskussionen handlar om vilka åtgärder som faktiskt ska vidtas. … Fortsättning