Skribent

Charlotte Rydh

Till de administrativa kostnadernas försvar

Ideella organisationer måste tillåtas ta på sig större administrativa utgifter. Med för stort fokus på »onödiga kostnader« från givarens sida blir det svårt att göra saker rätt, skriver Charlotte Rydh, generalsekreterare för insamlingsorganisationernas branschförening Giva Sverige. Vi är många som … Fortsättning