Skip to content

Artiklar av Charlotte Rydh


Till de administrativa kostnadernas försvar

Ideella organisationer måste tillåtas ta på sig större administrativa utgifter. Med för stort fokus på »onödiga kostnader« från givarens sida blir det svårt att göra ...