Skip to content

Artiklar av Cecilia Baggesen-Gyllunger


Strävsamhet är vägen till lyckad integration

I debatten om »svenska värderingar« talas ofta om vikten av att förstå vilka regler som gäller i Sverige. Cecilia Baggesen-Gyllunger menar dock att en väldigt ...

Är rättssäkerheten hotad?

Utökad straffskala, höjt straff och en ändring av begreppet ”våldtäkt” till sexuellt övergrepp, så lyder Sexualbrottskommitténs förslag om ändrad sexualbrottslagstiftning. Frågan är bara vilken skillnad ...