Skribent

Cecilia Baggesen-Gyllunger

Strävsamhet är vägen till lyckad integration

I debatten om »svenska värderingar« talas ofta om vikten av att förstå vilka regler som gäller i Sverige. Cecilia Baggesen-Gyllunger menar dock att en väldigt specifik sådan står i invandrarens väg. I simhallen står värmen i kontrast mot vinterkylan utanför … Fortsättning

Är rättssäkerheten hotad?

Utökad straffskala, höjt straff och en ändring av begreppet ”våldtäkt” till sexuellt övergrepp, så lyder Sexualbrottskommitténs förslag om ändrad sexualbrottslagstiftning. Frågan är bara vilken skillnad det gör i praktiken?    Att i likhet med narkotikabrott införa en straffskala som utmärker … Fortsättning