Skip to content

Artiklar av Brit Stakston


Digitaliseringen ökar behovet av journalistik

Teknikutvecklingen sätter mängder av gamla affärsmodeller under press. Men i takt med att mängden information i samhället ökar så uppstår också helt nya behov. Författaren ...