Skribent

Björn Hasselgren

Infrastruktursatsningar riskerar äganderätten

Att politiker vill bygga nya järnvägar är så klart bra. Samtidigt tittar man alltmer lystet efter de privata värden som uppstår till följd. Björn Hasselgren, teknologie doktor och senior fellow vid tankesmedjan Timbro, varnar för vad han ser som ett … Fortsättning