Skribent

Benjamin Kalischer Wellander

Ansvar, inte »killmiddagar«, är vägen framåt för män

Samtidens besatthet av att dekonstruera och normkritisera är förödande för unga män. Desillusionerade män behöver omfamna sin manlighet och avfärda den feministiska idén om arvssynd, skriver Benjamin Kalisher Wellander. Vad är ett gott liv? För den moderna människan tycks svaret … Fortsättning

Slå vakt om nämnaren vi har gemensamt

Liberaler är enade kring betydelsen av att bekämpa nationalism och främlingsfientlighet. Men hur så bäst sker är ingen självklarhet. Läkarstudenten Benjamin Kalischer Wellander menar att vägen framåt börjar med en renässans för medborgarskapet. Den populistiska nationalismens framväxt i Europa är … Fortsättning