Skribent

Bengt Westerberg

Kampen för demokratin handlar om friheten

Vår samtid rymmer en obestridlig osäkerhet kring demokratins betydelse och framtid. Bengt Westerberg konstaterar att man inte behöver blicka långt, varken i tid eller rum, för att visa hur ofrihetens ofrånkomliga lidande är det främsta argumentet för en liberal demokratisk … Fortsättning

Frågorna som leder oss till liberalismens framtid

Stora utmaningar står för dörren och det är upp till bevis. För att vara fortsatt relevanta måste liberaler nu inse vidden av de utmaningar som följer av klimatförändringar, ökad ojämlikhet och angrepp på individens ställning och rätt. Bengt Westerberg, tidigare … Fortsättning