Skribent

Bengt Westerberg

Socialliberalismen inför 2020-talet

Det behövs en självständig socialliberalism i svensk politik. De gånger Liberalerna låst sig i samverkan högerut har partiet förlorat. Huvudutmaningarna för socialliberalismen på 20-talet är klimatet, rättvis fördelning, bilden av de nya svenskarna och att hävda ett synsätt som utgår … Fortsättning

Kampen för demokratin handlar om friheten

Vår samtid rymmer en obestridlig osäkerhet kring demokratins betydelse och framtid. Bengt Westerberg konstaterar att man inte behöver blicka långt, varken i tid eller rum, för att visa hur ofrihetens ofrånkomliga lidande är det främsta argumentet för en liberal demokratisk … Fortsättning

Frågorna som leder oss till liberalismens framtid

Stora utmaningar står för dörren och det är upp till bevis. För att vara fortsatt relevanta måste liberaler nu inse vidden av de utmaningar som följer av klimatförändringar, ökad ojämlikhet och angrepp på individens ställning och rätt. Bengt Westerberg, tidigare … Fortsättning