Skribent

Axel Nordberg

Det går inte att bomba fram demokrati

För den som förespråkar militära interventioner för att uppnå fred och stabilitet i oroshärdar så tjänar Iran, Irak och Afghanistan som nedslående exempel. Axel Nordberg menar att det är dags att inse att det inte är så enkelt. Den republikanske … Fortsättning