Skip to content

Artiklar av Anna Rehnvall


Rättssäkerhet utan språkbarriärer

Skickliga tolkar är en förutsättning för att rättssäkerheten ska omfatta människor utan fullständiga kunskaper i det svenska språket. Liberal Debatt bad Jennie Fors och Anna ...