Skribent

Andreas Johansson Heinö

Nu överger vi idén om svenska värderingar

Gemenskap är eftersträvansvärt och för skapande av sådan är identiteter centralt. Men hur blir de till och hur blir de fungerande över tid? Statsvetaren Andreas Johansson Heinö argumenterar för att språk och historia ska vara centralt i svenskheten medan föreställningen … Fortsättning