Skribent

Andreas Eriksson

Västvärldens väljare har inte blivit mer auktoritära

Framväxten av auktoritära och socialkonservativa politiska rörelser i västvärlden beror inte på att väljarna har landat i nya politiska insikter och åsikter. I stället beror den på en motreaktion där väljare vars åsikter inte förändrats i takt med att samhället … Fortsättning